نشریات دانشجویی یکی از ارکان اصلی انجمن‌های علمی دانشجویی به شمار می‌روند، که در طول دهه‌های گذشته نقش برجسته‌ای در تقویت پایه‌های پژوهشی و روزنامه نگاری علمی دانشجویان ایفا نموده است.
نشریه زیست سپهر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نشریه‌های علمی تخصصی از سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرده است که در این سال‌ها توانسته است علی‌رغم تمامی مشکلات پیش رو، پایگاهی برای حضور دانشجویان در عرصه‌های علمی باشد.
نشریه زیست سپهر در طول سال‌ها فعالیت خود با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و امروز با تمام قدرت در راستای تحقق اندیشه‌های علمی و دیدگاه‌های تخصصی برای توسعه و تعالی کشور در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار گام بر می‌دارد.
یکی از ویژگی‌های برجسته نشریه تعامل دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور در انتشار این نشریه است که امید داریم این تعامل در مسیر پیش روی فعالیت نشریه قوت و اهمیت بیشتری به خود گیرد.

شماره جاری: دوره 14، شماره 2، تابستان 1400 

1. سخن سردبیر

صفحه 3-3

آوات قادرپناه


4. قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران

صفحه 14-20

نگین صمد زاده؛ حمید خواجه؛ دانیال نیری؛ آصف رضائیان؛ پوریا سرداری


5. امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum)

صفحه 21-30

مریم صابریان ثانی؛ حمید کشوری؛ اعظم السادات دلبری؛ احمد شفایی زاده؛ مهرداد ایمان زاده؛ سید محمد شتاب بوشهری


12. Acanthodactylus blanfordii

صفحه 70-71

محمدامین غفاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی محیط زیست

مدیر مسئول سردبیر مشاور علمی دبیر انجمن اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه گرافیست مشاور نمایه سازی مدیر تولید محتوا ویراستار