اهداف و چشم انداز

مجلات و نشریات در قالب­‌های مختلف و با درجات مختلف علمی زمینه و بستری برای ترویج علم هستند. مزیت‌های چاپ و نشر در قالب مجلات آن را به یکی از مهم‌ترین وجوه فعالیت مجامع علمی تبدیل کرده است و اعتبار بسیاری از مجامع علمی به نشریات تخصصی است که منتشر می‌سازند. 

در حال حاضر نشریات مختلفی در سطح کشور به چاپ مقالات مرتبط با محیط زیست می­‌پردازند با این وجود اعتقاد بسیاری از پژوهشگران بر این است که تعداد نشریاتی که در سطح کشور به محیط زیست و موضوعات مرتبط با محیط زیست می­‌پردازند بسیار اندک است و بایستی نشریات متعدد دیگری در این زمینه راه اندازی شود.