تاثیرات بحران خشکسالی بر بخش های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست (با تاکید بر استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مروری

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده‌های محیطی و بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی می‌باشد. خشکسالی ممکن است در هر محلی رخ دهد و باعث کمبود آب گردد، اما ویژگی‌ها و اثرات آن از قبیل شدت، مدت و بزرگی خشکسالی از محلی به محل دیگر متفاوت می‌باشد. خشکسالی بر خلاف سیل پدیده‌ای آرام و خزنده است که به آرامی یک محیط را تسخیر و به یک بلای طبیعی تبدیل می‌گردد. خشکسالی را می­توان به انواع خشکسالی اقلیمی یا هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی-اجتماعی تقسیم بندی کرد. خشکسالی هواشناسی مهمترین نوع خشکسالی می باشد و  زمانی حادث می­شود که میزان بارندگی در بازه زمانی معین کمتر از یک حد آستانه باشد. خشکسالی می تواند اثرات تاثیر گذاری بر روی دامپروری، جنگل ها و مراتع، جمعیت و محیط زیست بر جای بگذارد. کاهش وزن دام، کاهش تولیدات دامی، کاهش تولید مثل و حساس شدن دام به بیماری­ها از پیامدهای خشکسالی بر روی دامپروری می­باشند. خشکسالی علاوه بر تاثیر بر روی بقا و بازسازی مراتع و جنگل ها احتمال آتش سوزی در این مناطق را به شدت بالا می برد. کاهش میزان بارندگی و منابع آب نه تنها برروی تأمین آب آشامیدنی بلکه بر روی اکوسیستم­های طبیعی که به منابع آب وابسته هستند نیز تأثیر منفی می­گذارد. لذا در صورت وجود سیستم پایش و پیش آگاهی هواشناسی و با توسعه و پشتیبانی فناوری­های به روز شده، می­توان با ایجاد آمادگی لازم بخشی از خسارات را در بخش­های مختلف کاهش داد.

چکیده تصویری

تاثیرات بحران خشکسالی بر بخش های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست (با تاکید بر استان آذربایجان غربی)

کلیدواژه‌ها

موضوعات