موضوعات = ارزیابی و آمایش سرزمین
تعداد مقالات: 11
4. شناسایی و تعیین میزان آلاینده های فیزیکی کیفیت آب در حوضه رودخانه ارس

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 18-26

موسی شجاع جمال آباد؛ بهمن یارقلی؛ مهدی برقعی


9. ارائه معیارهایی برای ارزیابی سریع تهدیدات تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 13-18

زهرا باقری؛ محمد کابلی؛ شراره پور ابراهیم


11. مارکسان، نرم افزاری برای برنامه‌ریزی حفاظت

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 58-61

بهاره خرازی باهری