موضوعات = مدیریت محیط زیست
تعداد مقالات: 29
27. ژنتیک حفاظت

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-2

وحید زمانی

ژنتیک حفاظت


28. مارکسان، نرم افزاری برای برنامه‌ریزی حفاظت

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 58-61

بهاره خرازی باهری


29. ارائه معیارهایی برای ارزیابی سریع تهدیدات تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 13-18

زهرا باقری؛ محمد کابلی؛ شراره پور ابراهیم