نمایه نویسندگان

آ

 • آبیاری، مینو بوم شناسی دریاکنارهای ماسه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 83-91]
 • آزادبخت، بیتا بررسی قانون حفظ و گسترش فضای سبز و تاثیر آن در حفاظت محیط‌زیست شهرتهران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 40-45]

ا

 • ابراهیمی، الهام نقش و اهمیت مدل‌سازی توزیع گونه‌ای (SDM) در حفاظت از تنوع زیستی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • ابراهیمی، بهناز بررسی قانون حفظ و گسترش فضای سبز و تاثیر آن در حفاظت محیط‌زیست شهرتهران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 40-45]
 • ادیبی، محمد علی مطالعه آرایه‌شناختی دوپای کوچک (Allactaga elater) در استان‌های سمنان و کرمان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]
 • اشتیاقی، علیرضا گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]
 • افشار، زهرا فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]
 • افشار، زهرا مکان‌گزینی فضای سبز با توجه به استانداردهای شهری و استفاده از GIS، (مطالعه موردی: پارک‌های شهر ماهدشت) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]
 • ایگدری، سهیل مروری بر مبانی ریخت‌سنجی هندسی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 47-53]
 • الوند، روفیده نقش و کارکرد های اکولوژیکی فضاهای سبز شهری در توسعه پایدار شهرها [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 39-45]
 • ایمان زاده، مهرداد امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • انوشیروانی، سینا مروری بر ویژگی‌های بوم‌شناختی دلیجه کوچک (Falco naumanni) در ایران و جهان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 36-46]

ب

 • باقری، بهروز مروری بر تغییرات جمعیت و کاربری اراضی ایران در دو سده اخیر با رویکرد زیست محیطی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 51-54]
 • باقری، زهرا ارائه معیارهایی برای ارزیابی سریع تهدیدات تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 13-18]
 • باقرآبادی، رسول بررسی روند آلودگی نوری استان خوزستان در بازه زمانی 1994 تا 2013 با استفاده از تصاویر DMSP [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 63-67]
 • برقعی، مهدی شناسایی و تعیین میزان آلاینده های فیزیکی کیفیت آب در حوضه رودخانه ارس [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 18-26]
 • بهرکاب، سحر جایگاه اخلاق در محیط زیست [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 54-57]
 • بوشهری، سید محمد شتاب امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]

پ

 • پاکباز، محسن بررسی تاثیر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب بر تنوع زیستی کفزیان تالاب کوه گل سی سخت [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 5-12]
 • پور ابراهیم، شراره ارائه معیارهایی برای ارزیابی سریع تهدیدات تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 13-18]

ت

 • ترک قشقایی، علی دندان‌شناسی در پستانداران: با تاکید بر واژه‌شناسی و ساختارهای دندانی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 43-47]
 • توکلی، محمد اهمیت نقاط داغ تنوع زیستی در حفاظت از تنوع‌زیستی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 68-76]

ج

 • جابری، پگاه گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]
 • جان بزرگی، محمد بررسی چالش‌های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]
 • جاودان خرد، اسلام بررسی تاثیر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب بر تنوع زیستی کفزیان تالاب کوه گل سی سخت [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 5-12]
 • جلیلیان، شادی اهمیت عرصه‌های جنگلی در حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار اکوتوریسم [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 77-82]

چ

 • چاک، جواد برسی روند تغییرات کاربری اراضی تالاب پریشان با استفاده از سنجش ‌از دور [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]

ح

 • حبیب زاده، نادر یادداشت: مقدمه‌ای بر مجله‌ی زیست سپهر [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 5-5]
 • حیدری، حمیدرضا ریشه‌های بحران زیست‌محیطی ما [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 55-57]
 • حیدری، رامین فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]
 • حیدری، رامین مکان‌گزینی فضای سبز با توجه به استانداردهای شهری و استفاده از GIS، (مطالعه موردی: پارک‌های شهر ماهدشت) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]
 • حشمت الواعظین، سید مهدی تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 27-35]
 • حنیفه پور، مهین بررسی چالش‌های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]

خ

 • خاتمی، هلیا مصاحبه زیست سپهر با تانیا روزن [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 62-65]
 • خانی، علی فهرست چهل گونه پرنده با اولویت بالا حفاظتی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 8-14]
 • خانی، علی بررسی وضعیت زادآوری سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii در ایران (پایش‌های صحرایی و مرور منابع) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 15-18]
 • خرازی باهری، بهاره مارکسان، نرم افزاری برای برنامه‌ریزی حفاظت [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 58-61]
 • خسروی، حسن بررسی چالش‌های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]
 • خسروی، رسول مطالعه آرایه‌شناختی دوپای کوچک (Allactaga elater) در استان‌های سمنان و کرمان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]
 • خمود، مریم مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • خواجه، حمید قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 14-20]

د

 • دانه کار، افشین تحلیلی بر تالاب‌های فهرست مونترو [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]
 • درودی، هومن اهمیت و نقش زیستگاههای کوهستانی برای حفاظت از پرندگان [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 23-29]
 • درودی، هومن گزارش زادآوری سلیم شنی بزرگ (Charadrius leschenaultia, Lesson: 1826) در تالاب صالحیه (قارپوزآباد) نظر آباد [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 1-6]
 • دلبری، اعظم السادات امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]

ذ

 • ذوالقدری، شقایق مروری بر پدیده آلودگی هوا در ایران؛ علت‌ها، تأثیرات و راهکارهای قانونی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 46-56]

ر

 • رافعی، اسما تحلیلی بر تالاب‌های فهرست مونترو [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]
 • رجبی، مهری مکان‌گزینی فضای سبز با توجه به استانداردهای شهری و استفاده از GIS، (مطالعه موردی: پارک‌های شهر ماهدشت) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]
 • رضایی، حمیدرضا تحلیلی بر روش های کلاسیک تعیین رژیم غذایی در مهره‌داران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 39-47]
 • رضایی، حمیدرضا مروری بر ویژگی‌های بوم‌شناختی دلیجه کوچک (Falco naumanni) در ایران و جهان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 36-46]
 • رضایی، حمیدرضا نقش و کارکرد های اکولوژیکی فضاهای سبز شهری در توسعه پایدار شهرها [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 39-45]
 • رضایی، حمید رضا روش‌های بارکدگذاری DNA در تعیین رژیم غذایی مهره داران، چالش‌ها و محدودیت‌ها [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 36-42]
 • رضائیان، آصف گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]
 • رضائیان، آصف قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 14-20]
 • رضوانی، فرزانه ارزیابی توان اکولوژیکی محدوده مطالعاتی اهر ورزقان به منظور استقرار کاربری مرتعداری به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • روشن آرا، سحر وضعیت گونه سمندر کوهستانی لرستان (Neurergus kasiseri) در ایران [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 18-22]

ز

 • زارع، مهدی مدیریت بحران آب [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 5-6]
 • زمانی، وحید ژنتیک حفاظت [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 1-2]
 • زهتابیان، غلامرضا بررسی چالش‌های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]

س

 • سرابندی، مرضیه مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • سرباز، سمیرا مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • سرداری، پوریا قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 14-20]
 • سعیدی، فتانه بوم شناسی و حفاظت گوشتخواران [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 46-61]
 • سفیدیان، سیما مروری بر ماهیت تالاب‌ها و نیازمندی‌های پژوهشی تالاب‌های بین‌المللی ایران در جهت مدیریت خردمندانه‌ [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 31-38]
 • سفیدیان، سیما شناسایی فون پرندگان تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل در استان گلستان [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 8-17]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول مروری بر ماهیت تالاب‌ها و نیازمندی‌های پژوهشی تالاب‌های بین‌المللی ایران در جهت مدیریت خردمندانه‌ [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 31-38]

ش

 • شجاع جمال آباد، موسی شناسایی و تعیین میزان آلاینده های فیزیکی کیفیت آب در حوضه رودخانه ارس [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 18-26]
 • شجاع جمال آباد، موسی تاثیرات بحران خشکسالی بر بخش های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست (با تاکید بر استان آذربایجان غربی) [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 38-50]
 • شیخی ئیلانلو، صیاد تحلیلی بر روش های کلاسیک تعیین رژیم غذایی در مهره‌داران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 39-47]
 • شیخی ئیلانلو، صیاد فهرست چهل گونه پرنده با اولویت بالا حفاظتی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 8-14]
 • شیخی ئیلانلو، صیاد روش‌های بارکدگذاری DNA در تعیین رژیم غذایی مهره داران، چالش‌ها و محدودیت‌ها [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 36-42]
 • شیخی ئیلانلو، صیاد تاثیر علفخواران بزرگ بر روی تجدید نسل و پویایی جنگل [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 25-34]
 • شیخی ئیلانلو، صیاد اثرات غیر مستقیم علفخواران بزرگ بر روی تجدید نسل و پویایی جنگل [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 30-39]
 • شیخی ئیلانلو، صیاد شناسایی فون پرندگان تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل در استان گلستان [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 8-17]
 • شیخی ئیلانلو، صیاد تأثیرات طبیعت گردی بر روی گونه‌های آسیب پذیر حیات وحش [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 28-37]
 • شرفی زاد، ایمان ارزیابی توان اکولوژیکی محدوده مطالعاتی اهر ورزقان به منظور استقرار کاربری مرتعداری به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • شفایی زاده، احمد امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • شمس، علی گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]

ص

 • صابریان ثانی، مریم امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • صادقی، داود فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 47-51]
 • صمد زاده، نگین قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 14-20]

ع

 • عاشوری، عباس شناسایی و بررسی وضعیت سنبل آبی (Eichhorniacrassipes) در تالاب بین المللی انزلی [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 14-22]
 • عاشوری، عباس فهرست چهل گونه پرنده با اولویت بالا حفاظتی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 8-14]
 • عبدالحسینی، نگار مروری بر پدیده آلودگی هوا در ایران؛ علت‌ها، تأثیرات و راهکارهای قانونی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 46-56]
 • علمدار، سیده ستاره مقایسه تاثیر استفاده از بیوچار، chelating agent ها و ریزوباکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) در بهبود کارایی زیست پالایی گیاهی برای خاک های آلوده به فلزات سنگین [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 46-54]

غ

ف

 • فاخران، سیما طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • فداکار، داود مروری بر ویژگی‌های بوم‌شناختی دلیجه کوچک (Falco naumanni) در ایران و جهان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 36-46]
 • فداکار، داود شناسایی فون پرندگان تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل در استان گلستان [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 8-17]

ق

 • قادرپناه، آوات سخن سردبیر [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 3-3]
 • قادرپناه، آوات مصاحبه با نگار قدیمی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 92-96]
 • قادرپناه، آوات سخن سردبیر [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 3-3]
 • قادرپناه، آوات اقتصاد چرخشی: گامی به سوی توسعه پایدار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 7-13]
 • قربان‌پور، امیر معرفی کتاب «زبان‌شناسی زیست‌محیطی: زبان، محیط زیست، و داستان‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم» [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 66-69]
 • قلی پور، سارا نرم افزار R و کاربرد آن در مطالعات علوم زمین [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 57-61]
 • قنبری، فرزانه مروری بر مبانی ریخت‌سنجی هندسی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 47-53]

ک

 • کابلی، محمد ارائه معیارهایی برای ارزیابی سریع تهدیدات تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 13-18]
 • کی پور، سپیده میکرو پلاستیک‌ها در محیط زیست آبی و نگاهی به این آلاینده‌ها در زیست بوم دریایی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 55-62]
 • کرمی، مهدی معرفی کتاب هوش محیط زیستی: شناسایی اثرات فراگیرخریدهای ما [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 97-99]
 • کشوری، حمید امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • کفاش، انوشه بررسی مقدماتی فون سوسماران استان خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 27-30]
 • کفاش، انوشه بررسی مهمترین متغییر اقلیمی موثر بر حضور گونه بزمجه بیابانی (Varanus griseus) و و تعیین متغییرهای اقلیمی محدود کننده آن [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 30-35]
 • کفاش، انوشه اهمیت زیستگاه های جنگلی ایران در حفاظت از تنوع زیستی جامعه پرندگان [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 67-76]
 • کمندی، میلاد گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]
 • کیوانلو شهرستانکی، عقیل الگوهای حفاظتی برای جامعه پرندگان در گرادیان ارتفاعی جنگل های هیرکانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 27-38]

م

 • محرمی، آیسان فرهنگ حفاظت از زیستگاه‌های کوهستانی [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 19-23]
 • محسنی، محسن برسی روند تغییرات کاربری اراضی تالاب پریشان با استفاده از سنجش ‌از دور [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • محمدی، سعید مطالعه آرایه‌شناختی دوپای کوچک (Allactaga elater) در استان‌های سمنان و کرمان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]
 • محمدی، سعید مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • محمدزاده، مرجان نقش و کارکرد های اکولوژیکی فضاهای سبز شهری در توسعه پایدار شهرها [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 39-45]
 • محمودی، صالح روش‌های بارکدگذاری DNA در تعیین رژیم غذایی مهره داران، چالش‌ها و محدودیت‌ها [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 36-42]
 • محمودی، صالح الگوهای حفاظتی برای جامعه پرندگان در گرادیان ارتفاعی جنگل های هیرکانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 27-38]
 • محمودی، معصومه نشانگرهای زیستی آلودگی و نقش آنها در جانوران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 7-27]
 • مرادی، حسین طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • میرکریمی، حامد نقش و کارکرد های اکولوژیکی فضاهای سبز شهری در توسعه پایدار شهرها [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 39-45]
 • مصباح، محسن مطالعه آرایه‌شناختی دوپای کوچک (Allactaga elater) در استان‌های سمنان و کرمان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 3-13]
 • ملکوتی خواه، شیما کریدورها، چیدمان های زیستگاهی مهم در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 1-4]
 • ملکوتی خواه، شیما طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • ملوندی، حسن پسماندهای غذایی انسانی و گونه‌های حیات وحش [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-39]
 • موسوی، طاهره گربه سانان بزرگ در برابر دامها- راه حلهای ساده برای کاهش تعارضات در دامداریهای نامبیا [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 39-43]

ن

 • نیری، دانیال اهمیت و نقش زیستگاههای کوهستانی برای حفاظت از پرندگان [دوره 11، شماره 3، 1395، صفحه 23-29]
 • نیری، دانیال معرفی پستانداران تهدیدشده ایران در رده بندی های حفاظتی ملی و بین المللی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 62-66]
 • نیری، دانیال گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]
 • نیری، دانیال قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 14-20]
 • نعمت الهی، شکوفه طرح ریزی حفاظتی در استان اصفهان با استفاده از مدل ریسک محیط زیستی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • نیک پی، امین بررسی روش‌های کنترل فیزیکی علیه علف هرز حلفه Imperata cylindrica در مزارع نیشکر [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 20-24]

و

 • وحیدیان، سمیرا تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 27-35]
 • وحیدیان، سمیرا اهمیت زیستگاه های جنگلی ایران در حفاظت از تنوع زیستی جامعه پرندگان [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 67-76]

ی

 • یارقلی، بهمن شناسایی و تعیین میزان آلاینده های فیزیکی کیفیت آب در حوضه رودخانه ارس [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 18-26]
 • یوسفی، مسعود فهرست چهل گونه پرنده با اولویت بالا حفاظتی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 8-14]
 • یوسفی، مسعود اکوتوریسم و معیشت پایدار جوامع بومی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 35-38]
 • یوسفی، مسعود بررسی وضعیت زادآوری سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii در ایران (پایش‌های صحرایی و مرور منابع) [دوره 11، شماره 4، 1395، صفحه 15-18]