موضوعات = آلودگی های محیط زیست
تعداد مقالات: 6
1. نشانگرهای زیستی آلودگی و نقش آنها در جانوران

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-27

معصومه محمودی

نشانگرهای زیستی آلودگی و نقش آنها در جانوران


3. شناسایی و تعیین میزان آلاینده های فیزیکی کیفیت آب در حوضه رودخانه ارس

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 18-26

موسی شجاع جمال آباد؛ بهمن یارقلی؛ مهدی برقعی


5. بررسی روش‌های کنترل فیزیکی علیه علف هرز حلفه Imperata cylindrica در مزارع نیشکر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 20-24

پیمان ُشرفی زاد؛ امین نیک پی

بررسی روش‌های کنترل فیزیکی علیه علف هرز حلفه Imperata cylindrica در مزارع نیشکر