روش‌های جلب مشارکت مردمی در ارزیابی اثرات محیط زیستی

نوع مقاله : مروری

چکیده

در این مقاله به معرفی روش­های جلب مشارکت مردم در تصمیم سازی­های محیط زیستی که به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی در ایجاد حس مالکیت و مسئولیت مردم در مقابل محیط­زیست خود است، پرداخته شده است. مشارکت مردمی یکی از چهار رکن ارزیابی اثرات محیط­زیستی است که تحقق آن مستلزم فراهم آمدن برخی پیش نیازهاست که این پیشنیازها تحقق و کارسازی مشارکت را تعیین کرده و سطح آن را مشخص می­سازند. در همین رابطه میشل در رساله خود برای مشارکت در ارزیابی اثرات محیط­زیستی به­عنوان نوعی فرایند تصمیم­سازی، چهار سطح تامین اطلاعات و آموزش، بازخورد و اطلاع رسانی، مشاوره و دخالت گسترده را درنظر می­گیرد. وی برای هر سطح نیز ابزارها و تکنیک­هایی را پیشنهاد می­کند. همچنین اصلی­ترین روش­های کاربردی جهت جلب مشارکت مردمی نیز معرفی شده و درنهایت ضمن لزوم توجه به تسهیل­گری، روش سینه به سینه به دلیل کارایی بالا و هزینه اندک به عنوان بهترین روش جهت جلب مشارکت­های معرفی شد.