جایگاه گردشگری در توسعه و ارزیابی آن با استفاده از تکنیک SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری به عنوان فعالیتی نوپا با ویژگی های بارز و منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص میدهد. توسعه صنعت گردشگری، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون میزان بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخودار است. از این رو به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت­های جدید شغلی در کشور، توسعه صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است. ایران از نظر جاذبه­های گردشگری جزء ده کشور اول جهان می­باشد و از پتانسیل بسیار زیادی برای جهانگردی و گردشگری برخوردار است. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی جایگاه گردشگری در توسعه شهرستان کلات با تکنیک SWOT پرداخته است.