معرفی و بررسی وضعیت جامعه پرندگان تالاب آق قلعه (یومروتپه) در شهرستان نقده

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشجوی دکترای سیاست گذاری فرهنگی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

تالاب آق قلعه (یومروتپه) در حال حاضر مهم‌ترین و یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های تالابی در سطح شهرستان نقده و استان آذربایجان غربی می‌باشد. مساحت این تالاب حدود 304 هکتار می‌باشد که در ارتفاع 1308 متری از سطح دریا قرار گرفته است. این تالاب در حوضه آبریز رودخانه گدار قرار گرفته است و توسط جریان‌های این رودخانه و نیز از رواناب‌های ناشی از بارش بر سطح حوضه آبریز تالاب تغیه می‌گردد. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته تا کنون 93 گونه از پرندگان ایران در تالاب شناسایی و ثبت گردیده است. اهمیت بالای این تالاب به دلیل جای دادن پرندگان در فصل بهار و تابستان می‌باشد که گونه‌ها در این فصول دوره حیاتی خود یعنی زادآوری رو می‌گذرانند. چرای دام و کاهش حجم آب ورودی در پاییز و زمستان و یخ‌زدگی سطح آن مهم‌ترین عوامل تهدید کننده تالاب به شمار می‌روند.وجود راه‌های دسترسی آسفالته، ریلی و خاکی به تالاب، وجود غنای گونه‌ای بالای پرندگان و چشم انداز های زیستگاهی زیبا با پوشش گیاهی متراکم و همچنین وجود تپه تاریخی حسنلو و باغات و مزارع زیبای منطق در جوار تالاب می‌تواند ارزش‌های اکوتوریستی این تالاب را بیش از پیش نمایان کند. این تالاب برای ثبت به‌عنوان تالاب بین‌المللی، دارای معیارهای 2، 3 و 4 کنوانسیون رامسر می‌باشد.

چکیده تصویری

معرفی و بررسی وضعیت جامعه پرندگان تالاب آق قلعه (یومروتپه) در شهرستان نقده

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تالاب آق قلعه (یومروتپه) در حال حاضر مهم‌ترین و یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های تالابی در سطح شهرستان نقده و استان آذربایجان غربی می‌باشد. مساحت این تالاب حدود 304 هکتار می‌باشد که در ارتفاع 1308 متری از سطح دریا قرار گرفته استاین تالاب در حوضه آبریز رودخانه گدار قرار گرفته است و توسط جریان‌های این رودخانه و نیز از رواناب‌های ناشی از بارش بر سطح حوضه آبریز تالاب تغیه می‌گردد. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته تا کنون 93 گونه از پرندگان ایران در تالاب شناسایی و ثبت گردیده استاهمیت بالای این تالاب به دلیل جای دادن پرندگان در فصل بهار و تابستان می‌باشد که گونه‌ها در این فصول دوره حیاتی خود یعنی زادآوری رو می‌گذرانندچرای دام و کاهش حجم آب ورودی در پاییز و زمستان و یخ‌زدگی سطح آن مهم‌ترین عوامل تهدید کننده تالاب به شمار می‌روند.وجود راه‌های دسترسی آسفالته، ریلی و خاکی به تالاب، وجود غنای گونه‌ای بالای پرندگان و چشم انداز های زیستگاهی زیبا با پوشش گیاهی متراکم و همچنین وجود تپه تاریخی حسنلو و باغات و مزارع زیبای منطق در جوار تالاب می‌تواند ارزش‌های اکوتوریستی این تالاب را بیش از پیش نمایان کند. این تالاب برای ثبت به‌عنوان تالاب بین‌المللی، دارای معیارهای 2، 3 و 4 کنوانسیون رامسر می‌باشد.