اکوتوریسم و معیشت پایدار جوامع بومی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

صنعت گردشگری یکی از سریع الرشدترین صنایع در جهان است بطوری که سهم گردشگری بین المللی در فعالیت­های اقتصادی جهان بطور مداوم رو به افزایش است. یکی از اثرات مهم اقتصادی این بخش گسترش فرصت­ های شغلی می ­باشد. با آغاز قرن 21 دنیا وارد عصر طلایی جهانگردی شده است. پذیرش مفهوم توسعه پایدار و ارزش میراث طبیعی در بیشتر کشورها در مباحث گردشگری منجر به پیدایش اکوتوریسم شده است. این واژه متشکل از دو لغت بوم‌شناسی و گردشگری است. گردشگری بر مبنای بازدید از طبیعت یکی از صنعت‌های بسیار پر رونق در سال­های اخیر بوده است و درآمد اصلی نزدیک به 60 کشور دنیا از اکوتوریسم است؛ و پیش بینی شده که تا سال 2020 درآمد از راه اکوتوریسم از مرز 2 تریلیون دلار خواهد گذشت.  بخش­های مختلفی از طبیعت پذیرای اکوتوریست­ها است. امروزه مناطق تحت حفاظت از جمله تالاب­ها، به دلیل جدابیت های طبیعی خود، پذیرای بخش قابل توجهی از طبیعت گردان هستند. آمریکای شمالی سالانه پذیرای بیش از 60 میلیون نفر برای تماشای کوچ پرندگان است که در مجموع درآمدی بیش از 20 میلیارد دلار به همراه دارد. 

چکیده تصویری

اکوتوریسم و معیشت پایدار جوامع بومی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


صنعت گردشگری یکی از سریع الرشدترین صنایع در جهان است بطوری که سهم گردشگری بین المللی در فعالیت­های اقتصادی جهان بطور مداوم رو به افزایش است. یکی از اثرات مهم اقتصادی این بخش گسترش فرصت­ های شغلی می ­باشد. با آغاز قرن 21 دنیا وارد عصر طلایی جهانگردی شده است. پذیرش مفهوم توسعه پایدار و ارزش میراث طبیعی در بیشتر کشورها در مباحث گردشگری منجر به پیدایش اکوتوریسم شده است. این واژه متشکل از دو لغت بوم‌شناسی و گردشگری است. گردشگری بر مبنای بازدید از طبیعت یکی از صنعت‌های بسیار پر رونق در سال­های اخیر بوده است و درآمد اصلی نزدیک به 60 کشور دنیا از اکوتوریسم است؛ و پیش بینی شده که تا سال 2020 درآمد از راه اکوتوریسم از مرز 2 تریلیون دلار خواهد گذشت.  بخش­های مختلفی از طبیعت پذیرای اکوتوریست­ها است. امروزه مناطق تحت حفاظت از جمله تالاب­ها، به دلیل جدابیت های طبیعی خود، پذیرای بخش قابل توجهی از طبیعت گردان هستند. آمریکای شمالی سالانه پذیرای بیش از 60 میلیون نفر برای تماشای کوچ پرندگان است که در مجموع درآمدی بیش از 20 میلیارد دلار به همراه دارد.