شناسایی و بررسی وضعیت سنبل آبی (Eichhorniacrassipes) در تالاب بین المللی انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اداره کل حفاظت محیطزیست استان گیلان

چکیده

سنبل آبی بدترین علف هرز آبی در دنیا لقب گرفته است. این گیاه آبزی قادر است در مدت زمان کوتاهی کل سطح پهنه‌های آبی را بپوشاند و مشکلات عدیده‌ای برای بوم‌سازگان‌های آبی و ذی نفعان ایجاد نماید. سنبل آبی برای اولین بار در مرداد 1394 در تالاب بین‌المللی انزلی شناسایی گردید و در کمتر از سه ماه، 319 هکتار از وسعت تالاب بین المللی انزلی (6/1 درصد از مساحت این تالاب) راآلوده نمود. با توجه به اینکه سه روش: میکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای مقابله با این گیاه در دنیا استفاده شده است؛ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مدت زمان طولانی از ورود سنبل آبی به این تالاب نمی‌گذرد، جمع‌آوری میکانیکی (دستی) مداوم و در درازمدت، بهترین راهکار مقابله با این گیاه مهاجم در تالاب بین المللی انزلی است.

چکیده تصویری

شناسایی و بررسی وضعیت سنبل آبی (Eichhorniacrassipes) در تالاب بین المللی انزلی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سنبل آبی بدترین علف هرز آبی در دنیا لقب گرفته است. این گیاه آبزی قادر است در مدت زمان کوتاهی کل سطح پهنه‌های آبی را بپوشاند و مشکلات عدیده‌ای برای بوم‌سازگان‌های آبی و ذی نفعان ایجاد نماید. سنبل آبی برای اولین بار در مرداد 1394 در تالاب بین‌المللی انزلی شناسایی گردید و در کمتر از سه ماه، 319 هکتار از وسعت تالاب بین المللی انزلی (6/1 درصد از مساحت این تالاب) راآلوده نمود. با توجه به اینکه سه روش: میکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای مقابله با این گیاه در دنیا استفاده شده است؛ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مدت زمان طولانی از ورود سنبل آبی به این تالاب نمی‌گذرد، جمع‌آوری میکانیکی (دستی) مداوم و در درازمدت، بهترین راهکار مقابله با این گیاه مهاجم در تالاب بین المللی انزلی است.