جایگاه اخلاق در محیط زیست

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

تقریباً روزی نیست که اخبار جدیدی از نوعی مشکل محیط زیستی به گوش ما نرسد. وجود آسمان دود آلود، رودخانه­ های آلوده، گونه­ های رو به نابودی جانوران و تخریب جنگل­ ها یعنی این که در این کره­ خاکی همواره یک جای کار اشکال دارد. بسیاری از مردم ادعا می­ کنند که آمادگی حفاظت از محیط زیست را دارند، اما بیشتر آن­ ها به محض اینکه ناچار می­ شوند در این رابطه تغییری در عادت های­ خود صورت دهند، حرف خود را پس می­ گیرند. اگر هوا، منابع آب، خاک و حتی غذایمان آلوده هستند، به عملکرد خودمان بر می­ گردد. پس اگر نمی­خواهیم خودمان و کودکانمان را به نابودی بکشانیم، زمان آن رسیده است که به پیامدهای کارهای روزمره خود بیاندیشیم.

موضوعات


تقریباً روزی نیست که اخبار جدیدی از نوعی مشکل محیط زیستی به گوش ما نرسد. وجود آسمان دود آلود، رودخانه­ های آلوده، گونه­ های رو به نابودی جانوران و تخریب جنگل­ ها یعنی این که در این کره­ خاکی همواره یک جای کار اشکال دارد. بسیاری از مردم ادعا می­ کنند که آمادگی حفاظت از محیط زیست را دارند، اما بیشتر آن­ ها به محض اینکه ناچار می­ شوند در این رابطه تغییری در عادت های­ خود صورت دهند، حرف خود را پس می­ گیرند. اگر هوا، منابع آب، خاک و حتی غذایمان آلوده هستند، به عملکرد خودمان بر می­ گردد. پس اگر نمی­خواهیم خودمان و کودکانمان را به نابودی بکشانیم، زمان آن رسیده است که به پیامدهای کارهای روزمره خود بیاندیشیم.