مروری بر مبانی ریخت‌سنجی هندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

روش ریخت ­سنجی هندسی روشی بر پایه مختصات لندمارک ­ها یا خط سیر پیرامونی است که برای آنالیز تغییرات شکل نمونه­ های مورد مطالعه، استفاده می­ گردد. به­ طور معمول در مطالعات ریخت­ سنجی سنتی آنالیزهای آماری چند متغیره برای بررسی مجموعه­ ای از داده­ های فاصله ­ای از قبیل طول، عرض و ارتفاع به کار می رود. اما در روش ­های ریخت سنجی هندسی داده­ هایی از قبیل مختصات لندمارک­ ها، برای استخراج داده ­های شکل مورد استفاده قرار می­ گیرند. این مقاله یک مروری از مبانی و اصطلاحات این روش نوین را ارائه می­دهد.

چکیده تصویری

مروری بر مبانی ریخت‌سنجی هندسی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


روش ریخت ­سنجی هندسی روشی بر پایه مختصات لندمارک ­ها یا خط سیر پیرامونی است که برای آنالیز تغییرات شکل نمونه­ های مورد مطالعه، استفاده می­ گردد. به­ طور معمول در مطالعات ریخت­ سنجی سنتی آنالیزهای آماری چند متغیره برای بررسی مجموعه­ ای از داده­ های فاصله ­ای از قبیل طول، عرض و ارتفاع به کار می رود. اما در روش ­های ریخت سنجی هندسی داده­ هایی از قبیل مختصات لندمارک­ ها، برای استخراج داده ­های شکل مورد استفاده قرار می­ گیرند. این مقاله یک مروری از مبانی و اصطلاحات این روش نوین را ارائه می­دهد.