کلیدواژه‌ها = کربن دی اکسید
مروری بر مطالعات ارزیابی چرخه حیات سیمان در ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 56-63

فرناز طباطبایی