نویسنده = ������������ �������� ��������������
امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 21-30

مریم صابریان ثانی؛ حمید کشوری؛ اعظم السادات دلبری؛ احمد شفایی زاده؛ مهرداد ایمان زاده؛ سید محمد شتاب بوشهری