نویسنده = مهین حنیفه پور
بررسی چالش‌های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-45

محمد جان بزرگی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ مهین حنیفه پور