فراخوان دریافت مقالات علمی در نشریه علمی تخصصی زیست سپهر (شماره ۴/ زمستان ۱۴۰۰)

فراخوان دریافت مقالات علمی در نشریه علمی تخصصی زیست سپهر (شماره ۴/ زمستان ۱۴۰۰)

 

📝 بدینوسیله به استحضار می‌رساند، انجمن علمی دانشجویی گروه محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، آماده پذیرش و چاپ مقالات و مطالب علمی در نشریه زیست سپهر (شماره ۴/ زمستان ۱۴۰۰) می‌باشد.


📝 لذا از اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه‌های کشور و فعالان حوزه مربوطه دعوت به عمل می‌آورد تا جهت ارسال مقالات و مطالب علمی در زمینه گرایش‌های مختلف و مرتبط (تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰) اقدام نمایند.✅ جهت ارسال آثار علمی می‌توانید از روش‌های زیر اقدام نمایید:

Email: biosepehr.ut@gmail.com

Telegram: https://t.me/Zistsepehr_mag


________________________

🔗 سایت نشریه:

https://biosepehrsj.ut.ac.ir

🔗 اینستاگرام نشریه:

https://www.instagram.com/zistsepehr_mag

________________________

✅ انجمن علمی دانشجویی محیط زیست

Telegram: https://t.me/ESSUTI

Instagram: https://instagram.com/environment.ut