کسب مقام شایسته تشویق برای نشریه زیست سپهر در نهمین جشنواره ملی حرکت

کسب مقام شایسته تشویق برای نشریه زیست سپهر در نهمین جشنواره ملی حرکت

دهمین جشنواره ملی حرکت در شهر کرمان با تقدیر از برگزیدگان فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی سرایر کشور در تاربخ 5 مهر 1395 به کار خود پایان داد. جشنواره ملی حرکت بزرگترین رویداد انجمن های علمی دانشجویی کشور می باشد که هر ساله به میزبانی شهر ها و دانشگاه های مختلف کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد. 
در بین برگزیدگان دهمین دوره جشنواره ملی حرکت نشریه زیست شپهر  به عنوان نشریه شایسته تشویق در بین نشریات سراسر دانشگاه های کشور مورد تقدیر قرار گرفت.