کسب مقام اول حوزه نشر در اولین جشنواره جهش

کسب مقام اول حوزه نشر در اولین جشنواره جهش

 

جشنواره «جهش» با مدیریت انجمن‌های علمی دانشگاه تهران امروز با شعار "فرصتی نو در دانشگاه برنای کهن" در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از تاریخ 20 الی 22 اردیبهشت 95 برگزار شد. جشنواره جهش با هدف نمایش فعالیت‌ها و دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در 9 اپیزود برگزار شد. این اپیزودها شامل: طرح برتر و خلاقانه در ارتقای انجمن‌های علمی دانشجویی، تیم برگزیده در پژوهش و تولید علم، طرح کسب و کار برتر با قابلیت تجاری‌سازی، انجمن برگزیده در ترویج کارآفرینی، طرح برتر در آماده‌سازی افراد برای ورود به حرفه، محصول برتر درحوزه فناوری اطلاعات، انجمن برگزیده حوزه نشر، انجمن برگزیده در حوزه بین‌الملل و طرح برگزیده در ارتباط با جامعه برون دانشگاه بودند.

در حوزه نشر انجمن علمی دانشجویی محیط زیست با نشریه زیست سپهر توانست مقام اول در بخش فعالیت های نشریاتی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را کسب نماید.