نشست صمیمانه مدیران و فعالان نشریات دانشجویی با معاون فرهنگی دانشگاه تهران

نشست صمیمانه مدیران و فعالان نشریات دانشجویی با معاون فرهنگی دانشگاه تهران

در نشست صمیمانه مدیران و فعالان نشریات دانشجویی با معاونت فرهنگی دانشگاه تهران از سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران رونمایی شد. در این جلسه مقرر گردید با پیگیری های پیش رو به چاپ مقالات در نشریات دانشجویی دانشگاه تهران که دارای ساختار استاندارد می باشند، در رویداد های علمی دانشگاه تهران از جمله مصاحبه های علمی و انتخاب دانشجوهای نمونه امتیاز ویژه داده شود.
شایان ذکر است انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دارای دو نشریه علمی تخصصی (زیست سپهر) و علمی، اجتماعی و فرهنگی (بوم کره) می باشد که در زمینه های مختلف محیط زیست فعالیت می نمایند.
همچنین در این مراسم از فعالیت نشریاتی نشریه زیست سپهر و مدیر مسئول نشریه آقای صیاد شیخی ئیلانلو در چند سال اخیر به همرا دیگر نشریات و مدیران مسئول فعال دانشجویی دانشگاه قدردانی گردید.4

برای دریافت خبر کامل به لبنک زیر کراجعه نمایید:

https://cultural.ut.ac.ir/?p=3622

____