ضرورت توسعه دهکده‌های محیط زیستی (اکوویلیج) در شهرسازی نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

استفاده بهینه از انرژی‌های تجدیدپذیر توجه به معماری خاص، با استفاده از مصالح قابل بازیافت و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، از پیامدهای ایجاد این الگوی توسعه یافتگی است، که در جهت توسعه پایدار سکونت‌گاه‌های روستایی گام برمی‌دارد. حاصل این نگرش تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی، روستاها و روستاییان، ارائه خدمات شهری به جبران عدم توسعه یافتگی روستا، و در نهایت گردشگری پایدار در این مناطق، وجه تمایز بوم روستا با دیگر طرح‌های مطرح در این حوزه است. در این مقاله ضمن بررسی اهداف و اهمیت توسعه روستایی به تعریف معیارهای الگوی بوم روستا، معرفی نمونه‌ها و اهداف توسعه اکوویلیج در سراسر جهان پرداخته و فرصت‌های ناشی از طراحی این واحد اجتماعی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها