معرفی کتاب «حیوانات محو شده: گفتمان، محیط زیست، و پیوند دوباره با جهان طبیعت»

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری زبان‌شناسی / دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کتاب حیوانات محو شده: گفتمان، محیط زیست، و پیوند دوباره با جهان طبیعت، نوشتۀ آرن استیبی، زبان‌شناس و بوم‌شناس بریتانیایی، مجموعه‌ای از مقالات نویسنده را در بر می‌گیرد که در بازۀ زمانی نزدیک به ده سال تألیف شده‌اند. این کتاب در سال 2012 توسط انتشارات دانشگاه وسلین به چاپ رسیده است. به طور کلی، موضوع کتاب و مباحث مطرح‌شده در فصل‌های مختلف آن زیرشاخه‌ای از حوزه‌های تحلیل گفتمان انتقادی و حوزۀ میان‌رشته‌ای زبان‌شناسی زیست‌محیطی محسوب می‌شود که به تجزیه و تحلیل چگونگی بازنمایی جهان طبیعت، و به طور خاص حیوانات، در طیف وسیعی از گفتمان‌های عمومی و تخصصی می‌پردازد. کتاب از ده فصل تشکیل شده است و مجموعاً شامل 214 صفحه می‌شود.