معرفی کتاب هوش محیط زیستی: شناسایی اثرات فراگیرخریدهای ما

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

کارشناس مدیریت صنعتی- کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره و علاقه‌مند به بحث‌های محیط زیست و توسعه‌ی پایدار