گزارش زادآوری سلیم شنی بزرگ (Charadrius leschenaultia, Lesson: 1826) در تالاب صالحیه (قارپوزآباد) نظر آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مهندس فرآیند - طبیعت گرد - پرنده نگر و پروانه نگر

چکیده

سلیم شنی بزرگ پرنده کنار آبچر کوچکی است که در سواحل دریای خزر، آسیای مرکزی، آفریقا، هندوستان، ارمنستان، نیوزیلند و استرالیا پراکندگی دارد. این پرنده در مناطقی از خاورمیانه مانند ایران و ترکیه زادآوری دارد. این گونه در ایران در سواحل دریای خزر بومی بوده و به صورت مهاجر عبوری در تمامی تالاب‌های کشور دیده می‌شود. گزارش مستند زادآوری این گونه پیش از این شامل مشاهده دو فرد بالغ و یک فرد نابالغ در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی و همچنین مشاهدات آقایان یوسف خانی، علی خانی و یوسفی می‌باشد که در خرداد 1389 در منطقه کال شور سبزوار به تعداد سه لانه که دو لانه دارای تخم و یک لانه دارای دو فرد جوجه بوده است. همچنین گزارش‌هایی در خصوص زادآوری آن در مناطق مند بوشهر، پناهگاه حیات وحش میاندشت استان خراسان شمالی و اطراف شهرستان رشت خوار واقع در استان خراسان رضوی در دست می‌باشد. اخیراً در اردیبهشت 96 نیز آقای احمد بحری از محیط بانان قم در تالاب مره قم نیز یک فرد جوجه به همراه والدین را مشاهده کرده‌اند؛ لذا در این مقاله سعی شده است تالاب دیگری که در بازدیدهای امسال زادآوری این گونه در آن ثبت شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

چکیده تصویری

گزارش زادآوری سلیم شنی بزرگ (Charadrius leschenaultia, Lesson: 1826) در تالاب صالحیه (قارپوزآباد) نظر آباد

کلیدواژه‌ها

موضوعات