نقش عوامل محیطی بر استقرارهای دوره ایلام در شهر سبا (ورزنه) و عسگران استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در طول تاریخ عوامل محیطی مهمترین عامل تعیین کننده در انتخاب محل استقرار های انسانی بوده اند. مناطق مورد مطالعه در این پژوهش شامل شهر سبا و عسگران در استان اصفهان هستند که به ترتیب در مناطق دشتی و کوهستانی واقع شده­اند. در این پژوهش به مهم‌ترین عوامل محیطی مرتبط با استقرارهای ایلامی این مناطق پرداخته شده که در نهایت مشخص گردید دو عامل اصلی استقرار در این مناطق، باتلاق گاوخونی و مخروط افکنه رود مرغاب هستند. با توجه به آنکه بخشی از مطالعات انجام شده در این پژوهش را منطقه کوهستانی شرق زاگرس مرکزی در بر می­گرفت، بر روی اقلیم کوهستانی و نقش آن روی مُهرهای ایلامی به عنوان یکی از بهترین اسناد برای مطالعه وضعیت اقلیمی دوره ایلام نیز مطالعه­ای صورت گرفت. اما در نهایت مطالعات زمین­شناسی که بر روی مرکز فلات ایران انجام شده، نشان­دهنده­ی آب و هوای متفاوت این منطقه در طول دوره مورد مطالعه در این پژوهش است، که بدون در نظر گرفتن وضعیت اقلیمی و محیطی منطقه در آن زمان مطالعات باستان­شناسی ناقص خواهند بود.

چکیده تصویری

نقش عوامل محیطی بر استقرارهای دوره ایلام در شهر سبا (ورزنه) و عسگران استان اصفهان

کلیدواژه‌ها

موضوعات