اهمیت اخـلاق کار میـدانی در پژوهش‌های تنـوع زیسـتی

نوع مقاله : به دعوت سردبیر

چکیده

کاربرد گونه­های جانوری در پژوهش برخلاف مزایای فراوان آن، به دلیل جنبه­های اخلاقی و روانی مربوط به استفاده از آنها در فرآیندهای دردناک و زجرآور که معمولا به مرگ حیوانات می­انجامد موضوعی بحث برانگیز است. در مقاله حاضر در خصوص اهمیت روش­های مناسب تحقیقات علوم زیستی در طبیعت بحث شده و راهکارهای کاهش اختلال و آسیب برای گونه­ها و اکوسیستم­ها تبیین می­شود.
اخـلاق به عنوان یک نظریه اخلاقی مطرح شده است که رفتار فردی و جمعی را هدایت می­کند اما این موضوع محل تفسیرهای مختلف شده است (Fazey et al., 2005; Wallace and Curzer, 2013).