فرهنگ حفاظت از زیستگاه‌های کوهستانی

نوع مقاله : ترجمه و تدوین

نویسنده

گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

کوهستان میزبان جوامع بافرهنگ‌ها و سنت‌های باستانی و عبادتگاه‌های مذهبی و زیارت و آیین پرستش در سراسر جهان هستند. کوه‌ها منابع چشمه‌ها و رودخانه‌ها هستند و به‌عنوان خانه خدایان در طول تاریخ مورد احترام واقع‌شده‌اند. در زمان خشکسالی مردم کیوکو در مقابل کوه کنیا ایستادند و از خدای Ngai طلب باران کردند. مردم اینکا (Inca) معابد خود را در بالاترین قله رشته‌کوه‌های آند که بیش از 6000 متر ارتفاع داشت ساختند.

چکیده تصویری

فرهنگ حفاظت از زیستگاه‌های کوهستانی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کوهستان میزبان جوامع بافرهنگ‌ها و سنت‌های باستانی و عبادتگاه‌های مذهبی و زیارت و آیین پرستش در سراسر جهان هستند. کوه‌ها منابع چشمه‌ها و رودخانه‌ها هستند و به‌عنوان خانه خدایان در طول تاریخ مورد احترام واقع‌شده‌اند. در زمان خشکسالی مردم کیوکو در مقابل کوه کنیا ایستادند و از خدای Ngai طلب باران کردند. مردم اینکا (Inca) معابد خود را در بالاترین قله رشته‌کوه‌های آند که بیش از 6000 متر ارتفاع داشت ساختند.