نویسنده = ������ ���������� ��������
قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 14-20

نگین صمد زاده؛ حمید خواجه؛ دانیال نیری؛ آصف رضائیان؛ پوریا سرداری