نمایه نویسندگان

آ

 • آبیاری، مینو بوم شناسی دریاکنارهای ماسه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 83-91]
 • آزادبخت، بیتا بررسی قانون حفظ و گسترش فضای سبز و تاثیر آن در حفاظت محیط‌زیست شهرتهران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 40-45]

ا

 • ابراهیمی، بهناز بررسی قانون حفظ و گسترش فضای سبز و تاثیر آن در حفاظت محیط‌زیست شهرتهران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 40-45]
 • اشتیاقی، علیرضا گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]
 • ایمان زاده، مهرداد امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]

ب

 • باقرآبادی، رسول بررسی روند آلودگی نوری استان خوزستان در بازه زمانی 1994 تا 2013 با استفاده از تصاویر DMSP [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 63-67]
 • بوشهری، سید محمد شتاب امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]

ت

 • توکلی، محمد اهمیت نقاط داغ تنوع زیستی در حفاظت از تنوع‌زیستی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 68-76]

ج

 • جابری، پگاه گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]
 • جان بزرگی، محمد بررسی چالش‌های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]
 • جلیلیان، شادی اهمیت عرصه‌های جنگلی در حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار اکوتوریسم [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 77-82]

ح

 • حبیب زاده، نادر یادداشت: مقدمه‌ای بر مجله‌ی زیست سپهر [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 5-5]
 • حنیفه پور، مهین بررسی چالش‌های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]

خ

 • خاتمی، هلیا مصاحبه زیست سپهر با تانیا روزن [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 62-65]
 • خسروی، حسن بررسی چالش‌های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]
 • خواجه، حمید قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 14-20]

د

 • دانه کار، افشین تحلیلی بر تالاب‌های فهرست مونترو [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]
 • دلبری، اعظم السادات امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]

ذ

 • ذوالقدری، شقایق مروری بر پدیده آلودگی هوا در ایران؛ علت‌ها، تأثیرات و راهکارهای قانونی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 46-56]

ر

 • رافعی، اسما تحلیلی بر تالاب‌های فهرست مونترو [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 26-36]
 • رضائیان، آصف گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]
 • رضائیان، آصف قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 14-20]

ز

 • زارع، مهدی مدیریت بحران آب [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 5-6]
 • زهتابیان، غلامرضا بررسی چالش‌های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]

س

 • سرداری، پوریا قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 14-20]

ش

 • شفایی زاده، احمد امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • شمس، علی گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]

ص

 • صابریان ثانی، مریم امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • صمد زاده، نگین قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 14-20]

ع

 • عبدالحسینی، نگار مروری بر پدیده آلودگی هوا در ایران؛ علت‌ها، تأثیرات و راهکارهای قانونی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 46-56]
 • علمدار، سیده ستاره مقایسه تاثیر استفاده از بیوچار، chelating agent ها و ریزوباکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) در بهبود کارایی زیست پالایی گیاهی برای خاک های آلوده به فلزات سنگین [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 46-54]

غ

ق

 • قادرپناه، آوات سخن سردبیر [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 3-3]
 • قادرپناه، آوات مصاحبه با نگار قدیمی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 92-96]
 • قادرپناه، آوات سخن سردبیر [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 3-3]
 • قادرپناه، آوات اقتصاد چرخشی: گامی به سوی توسعه پایدار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 7-13]
 • قربان‌پور، امیر معرفی کتاب «زبان‌شناسی زیست‌محیطی: زبان، محیط زیست، و داستان‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم» [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 66-69]
 • قلی پور، سارا نرم افزار R و کاربرد آن در مطالعات علوم زمین [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 57-61]

ک

 • کی پور، سپیده میکرو پلاستیک‌ها در محیط زیست آبی و نگاهی به این آلاینده‌ها در زیست بوم دریایی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 55-62]
 • کرمی، مهدی معرفی کتاب هوش محیط زیستی: شناسایی اثرات فراگیرخریدهای ما [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 97-99]
 • کشوری، حمید امکان‌سنجی کاربرد فرکانس‌های بیورزونانس در محیط کشت هیدروپونیک در افزایش متابولیت گیاهان بدون نیاز به کود شیمیایی (مطالعه موردی Triticum) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • کمندی، میلاد گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]

م

 • ملوندی، حسن پسماندهای غذایی انسانی و گونه‌های حیات وحش [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-39]

ن

 • نیری، دانیال گزارشاتی از حضور گونه سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) در نیزوا، منطقه پیشنهادی قرق اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 17-25]
 • نیری، دانیال قاتلان دوست داشتنی حیات وحش ایران [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 14-20]