موضوعات = فناوری های نو در محیط زیست
تعداد مقالات: 5
3. روش‌های بارکدگذاری DNA در تعیین رژیم غذایی مهره داران، چالش‌ها و محدودیت‌ها

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 36-42

صیاد شیخی ئیلانلو؛ حمید رضا رضایی؛ صالح محمودی

روش‌های بارکدگذاری DNA در تعیین رژیم غذایی مهره داران، چالش‌ها و محدودیت‌ها


4. فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 47-51

رامین حیدری؛ زهرا افشار؛ داود صادقی

فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست


5. مروری بر مبانی ریخت‌سنجی هندسی

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 47-53

فرزانه قنبری؛ سهیل ایگدری

مروری بر مبانی ریخت‌سنجی هندسی